اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان زنجان ؛

همکاران واحد بازرسی و بازرگانی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان زنجان روز گذشته از شرکت زنجان کشت خیر آباد ، تعاونی روستایی صائین قلعه ، کارگزاری آقای عین اله طاهری و تعاونی روستایی هیدج بازدید کردند .

در این بازدید کود های غیر یارانه ای موجود در این کارگزاری ها و شرکت های تولید کننده آنها بررسی شد . همچنین توصیه های کارشناسی لازم در زمینه خرید از شرکت های دارای تفاهم نامه با دفتر مرکزی شرکت متبوع و تذکر در زمینه عدم نگهداری کودهای متفرقه و رعایت ضوابط مربوط به کودهای غیر یارانه ای شرکت به کارگزاری ها فوق ارائه شد .

 

نظرسنجی

آیا از خدمات باشگاه کشاورزان شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استفاده میکنید/