اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان ایلام:

 

آیت جمالی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی ایلام از توزیع کود فسفات 13% آبدانان و بدره استان ایلام خبر داد.

آیت جمالی گفت: از ابتدای سالجاری تا 17 دی ماه مقدار 42 تن و نیم کود فسفات 13% بین کشاورزان دو شهرستان آبدانان و بدره توزیع شده است.

وی بیان کرد که بیشترین کود فسفات 13% توزیع شده از این مقدار 30 تن مربوط به شهرستان آبدانان بوده است.

جمالی افزود: این کود از طریق شبکه کارگزاری بین کشاورزان توزیع شده است.

 

کلمات کلیدی : کود ایلام کشاورزان