اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان،

آقای بهروز الیاسی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان اعلام کرد: مقدار 18 تن انواع کود  شیمیایی شامل  5 تن سوپرفسفات تریپل، 9 تن سولفات پتاسیم و 4 تن کلرور پتاسیم پودری  از مبداء انبار مرکزی شرکت، در تاریخ 19 دی ماه سالجاری جهت بهره برداران شهرستان تویسرکان تامین و از طریق کارگزاری تعاونی تولید ولاشجرد در اختیار کشاورزان منطقه قرار می گیرد.