اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران

 مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران از توزیع 113 تن کود کشاورزی از نوع ازته  در شهرستان تنکابن  در9 ماهه سال جاری خبر داد

رضا افراسیابی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران با اعلام این مطلب افزود: کود ازته تأمین شده توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی از طریق  کارگزار توزیع تعاونی ممتاز  تحت پوشش در بین کشاورزان متقاضی در سطح شهرستان تنکابن توزیع شد