اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران

 مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران از توزیع 30 تن کود کشاورزی از نوع فسفاته و پتاسه  در شهرستان تنکابن  در9 ماهه سال جاری خبر داد

رضا افراسیابی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران با اعلام این مطلب افزود: کود فسفاته و پتاسه تأمین شده توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی از طریق  کارگزار توزیع بخش خصوصی  تحت پوشش آقای مسلم قنبری  در بین کشاورزان متقاضی در سطح شهرستان تنکابن توزیع شد