اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی لرستان ، 
 
مهندس کامران ماسوری مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی لرستان صبح امروز پنجشنبه 23 دی ماه 1400 در گفتگو با خبرنگار ما از صادرشدن تعداد 91،975حواله الکترونیک به کشاورز در سامانه پایش وکنترل موادکودی وسامانه حمل ونقل وتوزیع نهاده های کشاورزی در استان لرستان خبر داد.
مهندس کامران ماسوری با اعلام این خبر گفت :آموزش عملی به صورت حضور میدانی ،عملی و مجازی در تمام استان لرستان توسط گروه آموزشی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی لرستان (آقایان مهندس آریافرد وسپهوند) همچنان در حال آموزش وپیاده سازی ست.