اخبار

به گزارش روابط عمومی  شرکت خدمات حمایتی کشاورزی لرستان

 

روز شنبه 25 دی ماه 1400 سرکار خانم احمدی  مسوول کمیسیون معاملات شرکت خدمات حمایتی شعبه ی لرستان در گفتکو با خبر نگار ما از تجدید مناقصه بارگیری حمل وتخلیه ۱۹۶۰۰ تن انواع نهاده های کشاورزی در استان لرستان برای سومین بار خبرداد.