اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران

 مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران از توزیع 630  تن کود کشاورزی از انواع پرمصرف در شهرستان گلوگاه  در9 ماهه سال جاری خبر داد

رضا افراسیابی  مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران با اعلام این مطلب افزود: کودهای کشاورزی تأمین شده توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی از طریق  کارگزار توزیع تعاونی روستایی پیروز تحت پوشش در بین کشاورزان متقاضی در سطح شهرستان گلوگاه توزیع شد