ارسال انواع کودهای یارانه به اتحاده تعاونی رستایی استان قم

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قم،

 

 

 

بیش از 170 تن انواع کودهای شیمیایی در 9 ماه سالجاری بصورت حمل مستقیم از مبادی ارسال کود و همچنین از انبار مرکزی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قم به انبار کارگزاری تعاونی روستایی در استان قم حمل و تخلیه شد.

 

 

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید