گزارش عملکرد کارگروه تخصصی پایش و کنترل بازار استان قم

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قم،

 

 

 

در آذر ماه سال 1400 بمنظور بازرسی و نظارت بر تولید و توزیع کودهای شیمیایی، 20 بازدید از کارگزان توزیع کننده نهاده های کشاورزی و فروشگاه های توزیع کننده توسط کارگروه پایش و کنترل بازار استان قم بصورت حضوری و غیرحضوری انجام شد.

 

 

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید