اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی لرستان،

در این جلسه علاوه بر بررسی و پیگیری روند خرید ، حمل و توزیع سهمیه کود شیمیایی کارگزاری های بخش خصوصی و بهره برداران حوزه عمل از طریق سامانه جامع پهنه بندی ؛ موضوع نحوه تامین و توزیع کودشیمیایی کشاورزان قراردادی از طریق کارگزاری ها و سامانه پایش مواد کودی نیز مورد بررسی و پیگیری قرار گرفت.
 
در این جلسه مهندس کامران ماسوری مدیر شرکت خدمات حمایتی استان لرستان، مهندس قباد بور مسئول اداره تولیدات گیاهی شهرستان خرم اباد و مهندس دارخانی کارشناس مسئول مرتبط و موضوعی شرکت خدمات حمایتی شعبه ی لرستان حضور داشتند.