تثبیت قیمت کود اوره

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز،

آقای علی اکبر ندرلو مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز از تثبیت قیمت کود اوره خبر داد. ایشان اعلام نمودند با پیگیری های صورت گرفته از سوی اعضاء محترم هیات مدیره شرکت خدمات حمایتی کشاورزی و سایر مسئولین عالی رتبه وزارت متبوع تحویل کود شیمیایی اوره از سوی پتروشیمی ها با همان قیمت قبلی خواهد بود و قیمت عرضه آن تثبیت و تغییری نخواهد نمود.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید