تاکید و استقبال از فروش کودهای زیستی در استان گیلان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان،

صالح محمدی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان ازاستقبال بهره برداران بخش های مختلف کشاورزی بر استفاده از محصولات کودی زیستی و بیولوژیک در جهت سلامت فردی و جامعه خبر داد. کارشناسان اعزامی به نمایشگاه و محل غرفه شرکت ضمن تاکید بر مصرف بهینه کودهاو بکارگیری کودهای زیستی که منجر به کاهش مصرف مواد شیمیایی و نیز موجب حفاظت از محیط زیست و کاهش هزینه های تولید برای بهره برداران  می شود.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید