اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران از توزیع 617 تن کود کشاورزی از نوع اوره در شهرستان ساری در 9 ماهه سال جاری خبر داد

رضا افراسیابی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران با اعلام این مطلب افزود:کود اوره تامین شده توسط شرکت حمایتی کشاورزی از طریق کارگزار توزیع بخش خصوصی تحت پوشش آقای  سینا حاتم نژاد در بین کشاورزان متقاضی در سطح شهرستان ساری توزیع شد