نمونه برداری از کود صنعت پتاس آسیا در مازندران

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران،

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران از بازرسی و نمونه برداری از کود تولید داخلی با عنوان شرکت تولیدی کود صنعت پتاس آسیا در استان مازندران خبر داد

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران، در راستای اعمال نظام جامع کنترل و تضمین کیفیت کودهای تولید داخل ، عملیات بازرسی و نمونه برداری از کود تولیدی شرکت صنعت پتاس آسیا توسط اکیپ بازرسی و نمونه برداری شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران انجام و گزارش آن به معاونت فنی و کنترل کیفی ستاد مرکزی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی ارسال شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید