حمل 815 تن کود اوره از مبداء پتروشیمی خراسان به استان های تحت پوشش (خراسان شمالی، جنوبی، رضوی، اردبیل، سمنان، گیلان، مازندران و گلستان) در 27 دی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان شمالی
 

مهندس محسن نظام مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان شمالی از بارگیری و حمل مقدار  862 تن کود اوره کشاورزی از مبدأ پتروشیمی خراسان به به استان های تحت پوشش (خراسان شمالی، رضوی، اردبیل، سمنان، گلستان، گیلان و مازندران) در 27 دی آذر خبر داد. محسن نظام دوست با اعلام این مطلب بیان کرد این میزان به منظور تأمین کود اوره مورد نیاز بخش کشاورزی این استان به مقاصد کارگزاری های تعیین شده، حمل گردید.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید