حمل 225 تن کود اوره از مبداء پتروشیمی خراسان به استان خراسان رضوی در 27 دی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان شمالی
 

مهندس محسن نظام مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان شمالی از بارگیری و حمل مقدار 225 تن کود اوره کشاورزی از مبدأ پتروشیمی خراسان به استان خراسان رضوی در 27 دی خبر داد. محسن نظام دوست با اعلام این مطلب بیان کرد این میزان به منظور تأمین کود اوره مورد نیاز بخش کشاورزی این استان به مقاصد کارگزاری های تعیین شده، حمل گردید.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید