حضور مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان شمالی در جلسه کمیته فنی کود استان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان شمالی
 

مهندس محسن نظام مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان شمالی در جلسه کمیته فنی کود استان که در 26 دی ماه در سالن کشاورز سازمان جهاد کشاورزی استان برگزار گردید شرکت نمودند. در این جلسه در خصوص بررسی و میزان مصرف کود سرک و همچنین ثبت دقیق آمار و اطلاعات کشاورزان در سامانه پهنه بندی بحث و تبادل نظر گردید.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید