حمل 75 تن کود اوره از مبداء پتروشیمی خراسان به استان خراسان جنوبی در 27 دی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان شمالی
 

مهندس محسن نظام مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان شمالی از بارگیری و حمل مقدار 75 تن کود اوره کشاورزی از مبدأ پتروشیمی خراسان به استان خراسان جنوبی در 27 دی خبر داد. محسن نظام دوست با اعلام این مطلب بیان کرد این میزان به منظور تأمین کود اوره مورد نیاز بخش کشاورزی این استان به مقاصد کارگزاری های تعیین شده، حمل گردید.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید