شهرستان های پیشتاز، متوسط وضعیف در صدور حواله الکترونیک به کشاورز در سامانه کنترل پایش ومواد کودی وسامانه حمل ونقل وتوزیع نهاده های کشاورزی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی لرستان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی لرستان
 

از تعداد 98،594 حواله الکترونیک صادر شده به کشاورز تا صبح امروز چهارشنبه 29 دی ماه ۱۴۰۰

شهرستان های
 پلدختر ،خرم آباد،الیگودرز ،کوهدشت،
،بروجرد،سلسله و
 دورودبااختلاف زیاد شهرستان های پیشتاز
وشهرستان های دلفان،
 چگنی وازنا متوسط و رومشگان در حال رشد گزارش داده شده است.
 
 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید