تأمین ۲۵ تن کود شیمیایی اوره در شهر دالکی شهرستان دشتستان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان بوشهر

مهندس شاپور رضائی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان بوشهر از تأمین و حمل ۲۵ تن کود شیمیایی اوره تولیدی پتروشیمی پردیس عسلویه، در شهر دالکی از توابع بخش مرکزی شهرستان دشتستان مورخ ۲۸ دی ماه ۱۴۰۰ خبر داد.

وی گفت: کودهای ارسالی با هماهنگی معاونت بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی به این شهرستان ارسال شد و توسط کارگزاری منطقه بین کشاورزان توزیع می گردد‌.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید