بازدید سرپرست شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان از کارگزاری خلیل بلبل آبادی در شهرستان رشت

روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان،

نعمت قاسمی سرپرست شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان از بازدید کارگزاری توزیع نهاده  آقای خلیل بلبل آبادی در شهرستان رشت خبر داد.

 نعمت قاسمی با بیان اینکه در این بازدید ضمن حضور فیزیکی در منطقه و محل کارگزاری،بررسی نحوه توزیع و انجام امور سیستمی و تنوع محصولات کودی و اعتبار سنجی محصولات قابل عرضه به کشاورزان،ارتباط مستقیم با بهره برداران و شنیدن صحبت های آنها و کیفیت ارائه خدمات توسط کارگزاری مورد بازدید مد نظر میباشد.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید