نمونه گیری از کود فسفاته 13درصداز مبدا شرکت ارکان شیمی جنوب در انبارمرکزی استان چهارمحال وبختیاری

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان چهارمحال وبختیاری

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان چهارمحال وبختیاری از نمونه گیری کود فسفاته 13درصد خبر داد.

مسعود میرزایی گفت :با توجه به حمل محموله 200 تنی کود شیمیایی  فسفاته گرانوله13 درصداز شرکت ارکان شیمی جنوب در انبارهای سازمانی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان ، نمونه برداری از پارت 10  انجام و جهت آزمایش و آنالیز به مرکز تحقیقات کاربردی نهاده های کشاورزی ارسال شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید