بازدید از شرکت تولیدی کیمیا سبزآور

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان تهران؛ 

بنا به درخواست مدیریت بازرگانی داخلی از شرکت تولید کیمیا سبزآور بازدید به عمل آمد ، آقایان مهندس شیردل و مهندس حسین زاده با حضور در محل کارخانه ( شهرستان فیروزکوه ) در این بازدید ضمن مذاکره با مدیریت شرکت تولیدی کیمیا سبزآور، توانمندی های آن در زمینه تولید انواع سموم علف کش و دفع آفات نباتی ،  انواع کودهای ریزمغذی و... مورد ارزیابی قرارگرفت .

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید