توزیع کود سولفات پتاسیم پودری

ارسال و توزیع سولفات پتاسیم پودری به شرکت تعاونی قدس نوبران شهرستان ساوه

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مرکزی 

سید علیرضا موسوی  مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مرکزی  از تأمین و ارسال 25 تن کود  سولفات پتاسیم پودری   به شرکت تعاونی قدس نوبران در ساوه   نیمه دوم دی ماه سالجاری خبر داد . 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید