اخبار

به  گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان؛

 

سرپرست شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان در نشست رئیس اداره قیمت تمام شده با معاون امور مالی اداری و بازرگانی و مسئولان مالی که در خصوص جرایم سازمان تامین اجتماعی در شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان روز چهارشنبه مورخ 29 دی ماه 1400 خبر داد