حمل و تخلیه 200 تن کود فسفاته 13% شرکت گلبن بهار در انبار سازمانی قزوین

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قزوین؛

عباس رسولی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قزوین اعلام کرد؛

در مورخ 27 دی ماه سالجاری 200 تن کود فسفاته گرانوله13% از شرکت گلبن بهار به انبار سازمانی این استان حمل گردیده است.

مهندس رسولی افزود؛ شرکت گلبن بهار از شرکتهای خصوصی طرف قرارداد و تولید کننده کود درکشور است و پارت 57 کود فسفاته گرانوله 13% این شرکت که به میزان 200 تن بوده تا کنون در انبار سازمانی استان تخلیه شده است،تا پس از نمونه برداری و انجام آزمایش و تائیدیه آنالیز کود ذکر شده بین کشاورزان استان توزیع شود.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید