بارگیری کود اوره کارگزاری تعاونی روستایی فردوس

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی

 

سرپرست شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی گفت: 15 تن کود اوره برای کارگزاری تعاونی روستایی فردوس ارسال شده تا در بین کشاورزان متقاضی توزیع شود.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید