اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کردستان

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کردستان از حمل 75 تن کود اوره به انبار عامل توزیع کود تعاونی  روستایی شهرستان قروه خبر داد.

آقای مهندس محمد شهیاد با اعلام این مطلب افزود:

این مقدار کود که از مبادی به انبارعامل توزیع کود تعاونی روستایی شهرستان قروه حمل شده در بین کشاورزان متقاضی تحت نظارت مدیریت جهاد  کشاورزی شهرستان و با حواله توزیع خواهد شد .