اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران از توزیع 172 تن کود کشاورزی از نوع اوره در شهرستان آمل در 9 ماهه سال جاری خبر داد

رضا افراسیابی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران با اعلام این مطلب افزود:کود اوره تامین شده توسط شرکت حمایتی کشاورزی از طریق کارگزار توزیع تعاونی روستایی نیما تحت پوشش در بین کشاورزان متقاضی در سطح شهرستان آمل توزیع شد

 

اخبار برگزیده