تامین و تدارک کود شیمیایی مورد نیاز بخش کشاورزی

آغاز عملیات تخلیه کود شیمیایی سوپرفسفات تریپل محموله کشتی روشاک

به گزارش رابط روابط عمومی مدیریت بازرگانی خارجی،

در راستای تامین و تدارک انواع کود شیمیایی مورد نیاز بخش کشاورزی، با پیگیری های مستمر مدیریت بازرگانی  خارجی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی، برنامه ریزی های لازم جهت ترخیص محموله کشتی روشاک شامل کود شیمیایی سوپرفسفات تریپل از گمرک انجام  پذیرفت و عملیات ترخیص قسمتی از محموله فوق آغاز گردید.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید