انتخاب مزرعه پایلوت گندم جهت آزمایش تغذیه کودی دراردبیل

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اردبیل، به منظور اجرای طرح انتخاب مزرعه پایلوت برای آزمایشــات تغذیه کودی در شــهرستان اردبیل، جلسه ای با حضور معاونت بهبود تولیدات گیاهی سازمان استان و مدیریتهای مربوطه و همچنین شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان روز 11 تیرماه سالجاری در اتاق جلسات سازمان برگزار و درنهایت مزرعه 11 هکتاری آقای علی قلیزاده ازکشاورزان پیشرو روستای آقاباقراز تابع شهرستا اردبیل برای اجرای طرح پایلوت گندم برای بررسی و مقایسه فرمولهای کودی استان از سوی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان اردبیل معرفی گردید.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید