تنظیم الحاقیه و یا تمدید قرارداد کارگزاران البرز

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز ،

 

        آقای مهندس علی اکبر ندرلو مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز از تمدید قرارداد و یا تنظیم الحاقیه قرارداد کارگزاران خبر داد. ایشان اعلام نمودند: اداره بازرگانی استان با اخذ آخرین فرمت قرارداد از مدیریت توزیع، خمل و نگهداری شرکت اقدام به تنظیم الحاقیه قرارداد از محل 25% افزایش و یا تمدید قرارداد توزیع نهاده های کشاورزی جدید کارگزاران در سال 98 اقدام نموده اند.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید