اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان لرستان

مدیر شرکت خدمات حمایتی جهاد کشاورزی لرستان از تامین ۵۵ هزار تن کودشیمیایی مورد نیاز کشاورزان لرستانی خبر داد.

کامران ماسوری گفت: تا کنون بیش از ۵۵ هزار تن کودهای شیمیایی ازته، فسفاته و پتاسه مورد نیاز کشاورزان لرستان تامین و به استان منتقل شده است.

به گفته ماسوری ۵۰ هزار تن کود ازته، ۳ هزار و ۴۰۰ تن کود فسفاته و هزار و ۳۰۰ تن کود پتاسه بوده بین کشاورزان توزیع شده است.

وی افزود: بیش از ۵ هزار تن کودشیمیایی در استان ذخیره شده و کشاورزان نگران نباشند.

https://www.isna.ir/news/1400110403055/