عضویت بیش از 5 هزارکشاورز ایلامی در باشگاه کشاورزان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی ایلام، آیت جمالی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی ایلام از ارائه 5هزار و 18 درخواست ، جهت عضویت در باشگاه کشاورزان شرکت خدمات حمایتی کشاورزی ایلام از ابتدای تاسیس تاکنون خبر داد

کشاورزان و کارگزاران با عضویت در باشگاه کشاورزان شرکت خدمات حمایتی کشاورزی ایلام قادر خواهند بود از مزایای این باشگاه و همچنین برقراری ارتباط با سامانه ارتباطی 1559 از آخرین اطلاعات و دانش فنی در زمینه هواشناسی کشاورزی و همچنین مراحل مختلف تولید محصولات زراعی و باغی بهره مند گردند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید