فروش مقدار4000 لیتر سموم به شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اردبیل به نقل ازآقای راهب مسافر مدیرشرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اردبیل:

براساس ثبت سفارش خرید مقدار 2000 لیتر سم دیازینون و مقدار2000 لیتر سم دورسبان توسط شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان جمعاً به ارزش ریالی -/000/776/1 ریال از تولیدات مجتمع شیمیایی آبیک توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اردبیل به شرکت یاد شده تحویل گردید.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید