انتشار آگهی نوبت اول تجدید مناقصه در مازندران

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران از چاپ و انتشار نوبت اول آگهی مربوط به تجدید مناقصه عملیات ، بارگیری ، حمل و تخلیه 25هزار تن کود در روزنامه استانی خبرشمال استان مازندران خبر داد

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران، مجید سلطانی با اعلام این خبر گفت: بعد از اتمام مراحل مربوط به انتشار آگهی نسبت به تصمیم گیری در زمینه مناقصه براساس مفاد مندرج متن آگهی مناقصه براساس سامانه ستاد دولت اقدامات لازم بعمل خواهد آمد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید