ساماندهی کارگزاران در شهرستان آمل مازندران

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران از ساماندهی کارگزاران تحت پوشش شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در شهرستان آمل استان مازندران خبرداد

مجید سلطانی با اعلام این خبر گفت: در انجام مراحل ساماندهی کارگزاران در شهرستان آمل موارد مرتبط با فعالیت بهینه کارگزاران تحت پوشش و هم چنین رعایت کامل دستورالعمل های ابلاغی از سوی ستاد مرکزی شرکت توسط کارگزاران تحت پوشش مورد تاکید جدی قرار گرفت.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید