بازدید از کارگزاران

بازدید از انبار کارگزاران شهرستان آزادشهر در گلستان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان

 

 5 کارگزار شهرستان آزادشهر، شاهد حضور کارشناسان  شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان بود در این بازدید کارشناسان فنی و بازرگانی این شرکت ، موضوعات مرتبط با رعایت قیمت نرخ فروش، و ثبت بارنامه ها در سیستم توزیع هوشمند نهاده های کشاورزی  موجودی  برداری  از کود های غیر یارانه ای خارج از شمول عقد تفاهم نامه با شرکت های تولید کننده  و.. مورد بررسی قرار دادند . و توصیه های لازم  را ارائه دادند. و همچنین از وضعیت موجودی ، ارسال به موقع گزارشات مربوطه  بحث و تبادل نظر گردید.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید