جلسه بررسی و رفع مشکلات کارگزاران شهرستان بشرویه

               به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی در مورخ            16/4/98 جلسه ای در خصوص بررسی وضعیت کارگزاران شهرستان بشرویه در محل        سالن جلسات مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان بشرویه با حضور مدیر و مسئول بازرگانی                شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی ، مدیر محترم هسته گزینش و معاون            حراست سازمان جهاد کشاورزی ، مدیر محترم جهاد کشاورزی شهرستان بشرویه                     وکارگزاران شهرستان مربوطه برگزار گردید. در جلسه مذکور کارگزاران به طرح مسائل و              مشکلات خود پرداخته و پس از بحث و بررسی مشکلات مطروحه مرتفع گردید.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید