بازدید از انبار کارگزاران شهرستان گمیشان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان

حمید هزار جریبی ، مدیر  شرکت ،در بازدید دوره ای بعمل آمده از کارگزاران شهرستان  گمیشان موارد زیر به کارگزاران تاکید  شد.1- تذکر در خصوص عدم نگهداری وفروش نهاده های کشاورزی سایر تولید کنندگان خارج از شمول عقد تفاهم نامه با دفتر مکزی شرکت 2- تذکر در خصوص ثبت دقیق مشخصات بهره برداران به هنگام دریافت کود های یارانه ای در سیستم هوشمند 4-توضیح و آموزش به کارگزاران درخصوص نحوه صحیح نمونه برداری از کیسه های کود های یارانه ای وارد شده به انبار کارگزاری ها  5-نظارت بر قیمت فروش کود های یارانه ای در همه کارگزاری ها. 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید