کارگزاران کود در صف مقدم

کارگزاران صف مقدم شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در استان گلستان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان

کارگزاران به عنوان بازوان اجرایی و صف مقدم شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در تأمین و توزیع نهاده های کشاورزی در استان گلستان محسوب می شوند،حمید هزار جریبی مدیر شرکت  با بیان مطلب گفت گفت: در حال حاضر با توجه به  این که گلستان قطب کشاورزی ایران محسوب می شود در بخش کشاورزی ، حدود 126کارگزار تحت پوشش این شرکت وظیفه تأمین و توزیع نهاده های کشاورزی در 14شهرستان  این استان را برعهده دارند و به طور مستقیم با کشاورزان و فعالان بخش کشاورزی در دهستانها ، بخش ها و شهرستانهای این استان در ارتباط می باشند و نهاده های کشاورزی مورد نیاز آنها را تأمین می نمایند و چگونگی استفاده از این مصرف  نهاده ها را نیز به کشاورزان مخاطب آموزش می دهند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید