تهیه و تولید کلیپ های اطلاع رسانی در استان مازندران

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران از تهیه و تولید کلیپ های اطلاع رسانی و ارسال آن مدیریت روابط عمومی و امور بین الملل  ستاد مرکزی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خبر داد

تاکنون 12 کلیپ با موضوعات مرتبط با زراعت برنج ، کیسه گیری کود فله ، تخلیه کود در انبارهای کارگزاران و همچنین موضوعات مختلف مرتبط با اطلاع رسانی پیرامون خدمات شرکت خدمات حمایتی کشاورزی به کشاورزان تهیه و به ستاد مرکزی شرکت جهت درج و انتشار در کانال خداقوت ارسال شده است.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید