مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی قزوین از تأمین نیازهای اعتباری این استان از ابتدای سالجاری تا کنون خبر داد.

تامین نیازهای اعتباری استان قزوین در سال 98

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی قزوین؛

فریدون نقی زاده مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی قزوین با اعلام این خبر گفت: تأمین نیازهای اعتباری  استان قزوین با همکاری مدیریت طرح و برنامه در دفتر مرکزی شرکت و براساس تأمین نیازهای واقعی استان از جمله پرداخت کرایه حمل رانندگان و سایر موارد ... صورت گرفته است.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید