برگزاری مناقصه امور حفاظت فیزیکی استان قم

به گزارش رابط روابط عمومی کمیسیون معاملات شرکت خدمات حمایتی کشاورزی ،

امروز در استان قم مناقصه عمومی یک مرحله ای امور حفاظتی و نگهبانی ساعت  11 از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار گردید .

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید