صرفه جویی درست در منابع و مصارف

صرفه جویی در منابع و مصارف در دستور کار استان گلستان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان  گلستان ،

با عنایت به رهنمو دهای مدیرعامل محترم و عضو هیات مدیره در شورای هماهنگی مدیران مبنی بر محدودیت منابع، ‌این استان به منظور مدیریت و صرفه جویی منابع و مصارف فروش مستقیم کود به کشاورز و ارسال مستقیم کود به انبارهای کارگزاران که موجب صرفه جویی در پرداخت کارمزد و صرفه جویی در هزینه حمل ، تخلیه و بارگیری می گردد،‌ هماهنند سنوات گذشته در دستور کار خود قرار داده است .

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید