تکمیل و تجهیز انبارهای کود در مازندران

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران از تکمیل و تجهیز انبارهای تامین و توزیع کود تحت پوشش شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در سطح استان مازندران خبرداد.

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران مجید سلطانی با اعلام این خبر گفت: تکمیل و تجهیز انبارهای کود تحت پوشش با هدف تسریع در عملیات مربوط به کیسه گیری کودهای فله وارده به انبارهای سورک، آمل و چمستان انجام شده تا روند کیسه گیری کود فله با سرعت بیشتری انجام شود و کودهای کیسه گیری شده در اسرع وقت به دست کشاورزان متقاضی برسد

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید