بازدید مدیر استان گلستان از همایش ترویج سبد کودی استان مازندران

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران

 مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران از بازدید مهندس هزارجریبی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان از دومین همایش آموزشی و ترویجی معرفی سبد کودی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در استان مازندران در سال 98 خبر داد

مجید سلطانی با اعلام این خبر گفت : دراین بازدید مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان از نزدیک در جریان برگزاری همایش آموزشی ترویجی سبد کودی که در شهرستان قائم شهر استان مازندران برگزار شده بود قرار گرفتند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید