حضور پررنگ کارگزاران در همایش سبد کودی مازندران

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران از حضور پررنگ و تاثیرگذار کارگزاران تحت پوشش شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران در دومین همایش آموزشی و ترویجی سبد کودی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در سال 98 در شهرستان قائمشهر این استان خبرداد.

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران مجید سلطانی با اعلام این خبر گفت: در این همایش کارگزاران در تعامل نزدیک با تولیدکنندگان انواع کودهای کشاورزی،کودهای مورد درخواست و با دامنه تقاضای بالا توسط کشاورزان را از تولیدکنندگان کود طلب نمودند و در این زمینه مقرر شد تولیدکنندگان کود با تمامی کودهای موردنیاز استان را براساس فرآیند تعیین شده توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی تامین نمایند

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید