اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان لرستان

جلسه هماهنگی قرارگاه امنیت غذائی به ریاست مهندس سید عمادشاهرخی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان و با حضور معاونین توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی, بهبود تولیدات دامی، بهبود تولیدات گیاهی، توسعه مدیریت و منابع سازمان، مدیر حوزه ریاست سازمان، مدیر کل غله استان، مدیران تعاون روستایی، بازرسی و نظارت، اداره روابط عمومی و نمایندگان شرکت پشتیبانی امور دام، حراست و بازرسی سازمان* در محل سالن جلسات سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان برگزار شد.
 به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی لرستان ، مهندس کامران ماسوری مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی شعبه استان لرستان هم حضور داشتند.

نظرسنجی

آیا از خدمات باشگاه کشاورزان شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استفاده میکنید/